Cv-tips för jobbsökare

Ett bra cv är avgörande i en jobbsökningsprocess och syftet är att arbetsgivaren ska kunna sålla ut de kandidater som har störst potential att få komma till en första intervju. I en process av det här slaget är det ofta många sökande som liknar varandra och för att bli vald är det viktigt att man skiljer sig från mängden. Målet med en ansökan och ett cv är att få komma på intervju!

Att skriva en bra ansökan och ett bra cv är svårt, men det finns många tips som kan hjälpa dig på vägen. Oavsett tips så ska det du skriver återspegla dig och dina kvalifikationer, och du måste hitta lösningar som särskiljer dig från de andra kandidaterna. Du ska få läsaren intresserad av att vilja träffa dig i verkligheten.

Innan du skriver din ansökan kan du ringa arbetsgivaren och ställa relevanta frågor som inte redan är besvarade i annonsen. Hänvisa till telefonsamtalet i din ansökan och följ alltid upp den efter att tidsfristen har gått ut. Visa att du är intresserad.

Tips till en bra ansökan och ett bra cv

  1. Läs annonsen noga och ha den gärna vid sidan av medan du skriver din ansökan: Är du rätt kandidat? Passar du annonsörens förväntningar? Se då till att du i din ansökan uppfyller de förväntningar som finns på den sökande. Ansökan ska vara max en sida lång.

  2.  Ha ett strukturerat cv. Det ska innehålla personuppgifter samt en bra profilbild. Därefter ska du lista relevant utbildning och arbetslivserfarenhet samt viktiga kvalifikationer i omvänd kronologisk följd. Ha också med relevanta kurser o.dyl. Annat som är relevant för arbetsgivaren är till exempel datakunskaper, språk, körkort och så vidare. 

    Se till att ditt cv är tydligt och lättöverskådligt så att de som läser det får en snabb överblick och bild av dig som person. Tänk på att de har många sökande att gå igenom och att de inte läser alla lika noga. Ju tydligare du är, desto bättre. 

    Använd tydliga överskrifter, teckensnitt och färger. Om ditt cv har flera sidor ska personuppgifterna finnas på alla sidor, så att inget försvinner bland alla papper.

  3.  Våga vara kreativ! Om annonsören exempelvis är ute efter en kreativ person kan du låta det komma fram i ansökan och cv. Då skiljer du dig från mängden!

  4.  Läs igenom allt du har skrivit! Läs igenom och låt gärna någon annan göra det också. Se till att texten har flyt och att det inte finns några skrivfel. Glöm inte att ansökan ska reflektera dig och att syftet är att du ska få komma på intervju. Tänk också på att ditt cv används under intervjun som en utgångspunkt till att lära känna dig och få ett bättre grepp om din kompetens. Du måste därför kunna stå för allt som du har skrivit.

Fler jobbsökartips

Jobbsökartips

Intervjutips