Våra vikarier är en tilläggsresurs

Rett Bemanning fokuserar på mänskliga relationer. Det är viktigt för oss att vi känner våra vikarier så att vi snabbt kan erbjuda den eller de medarbetare du behöver. 

Vi arbetar för att du ska få duktiga vikarier, vars kvalifikationer passar dina behov och önskningar. Vi genomför kvalitetssäkrade processer som tar tillvara både ett socialt och yrkesmässigt behov. Inte minst lägger vi vikt på kompetens och erfarenhet, så att den vikarie du får av oss blir en tilläggsresurs.