Om Rett Bemanning

Rett Bemannings kärnverksamhet är förmedling av vikarier till näringsliv och offentliga verksamheter, samt rekrytering till fasta anställningar. Tillsammans med våra franchisetagare har vi som mål att vara branschens bästa arbetsgivare och partner genom att vårt fokus ligger på lokal kunskap och personlig uppföljning av både vikarier och kunder.

Våra kontor har med sin lokala positionering god kännedom om sitt närområde. Detta gör att Rett Bemanning kan ha ett nära samarbete med både kunder och vikarier där vi hittar anpassade lösningar som uppfyller dina behov.

Rett Bemanning etablerades 2003 och har sedan dess arbetat upp stor kunskap inom bygg och anläggning, logistik och transport samt industri- och ingenjörsyrken. Vi betjänar även fackområden som vård, undervisning och utbildning samt kontor och administration.

Rett Bemanning har sammanlagt cirka 30 kontor fördelade över Norge, Sverige och Danmark. Vi samarbetar dessutom med flera utländska aktörer inom förmedling av arbetskraft. Genom att vi samarbetar länderna emellan kan vi erbjuda dig kvalificerad arbetskraft eller arbete över landsgränserna.

Rett Bemanning är din partner för rätt person på rätt plats i rätt tid.