Tillsammans för en bra arbetsmiljö

Hälsa, miljö och säkerhet

Vårt mål är en sund arbetsmiljö som ger möjlighet till trivsel och tillväxt för samtliga medarbetare, samtidigt som yrkesrelaterade skador och sjukdom ska kunna undvikas. Arbetsförhållanden ska vara anpassade efter arbetsmiljölagen med tillhörande regelverk, och säkra en bra arbetsmiljö.

En väl genomarbetad policy för hälsa, miljö och säkerhet med konkreta målsättningar och en tydlig strategi är grundläggande för all HMS-verksamhet i Rett Bemanning. Det skapar ramar för det dagliga arbetet i Rett Bemanning.

Som medarbetare hos Rett Bemanning uppmuntras du till att aktivt delta i och stötta de mål, handlingsplaner och åtgärder Rett Bemanning har rörande HMS, så att vi tillsammans kan göra våra arbetsplatser trygga.