Bemanning och rekrytering av hög kvalitet

Vi jobbar för trygga arbetsplatser och bra arbetsmiljö

Rett Bemanning arbetar för att leverera kvalitet i alla led av bemanningsprocessen – både för kunder och vikarier.

Vi ingår i NHO Service, en kvalitetsstämpel i bemanningsbranschen. För dig betyder det att Rett Bemanning tar vara på dina intressen och rättigheter. Vi har djupgående rutiner för kvalitetssäkring när det gäller nödvändig dokumentation och sörjer för att alla certifieringar och tillstånd alltid är uppdaterade.

Vi jobbar kontinuerligt med hälsa, miljö och säkerhet (HMS), och alla våra vikarier får en introduktion i allmän HMS innan de skickas ut på arbetsplatsen. Utöver detta säkerställer vi att alla våra uppdragsgivare har bra HMS-rutiner och följer regelverket. Rett Bemanning håller också på att bli RA-certifierad (Revidert Arbeidsgiver).