Bemanning och rekrytering i specifikt utvalda fackområden

Rett Bemanning har genom åren etablerat sig som en stabil aktör på olika marknader där vi har utvecklat omfattande kompetens och erfarenhet. Vår lokala positionering är vår styrka eftersom vi är närvarande där du är och kan erbjuda den kvalitet och service du behöver. Samtidigt har vi goda relationer till våra vikarier, vilket ger oss en bra utgångspunkt när du behöver arbetskraft.