Bygg och anläggning

Vi bemannar norska byggarbetsplatser

Rett Bemanning är den leverantör många föredrar inom bygg och anläggning, och vi har stor erfarenhet och referenslistor från både små och stora företag. Våra kandidatbaser täcker ett brett spektrum av duktiga medarbetare, både inhemska och från utlandet. Det ger oss stor flexibilitet när vi erbjuder dig de rätta yrkespersonerna till rätt plats och i rätt tid. 

Bred kompetens

På våra kontor finns det duktigt branschfolk som har olika erfarenheter från bygg och anläggning. De vet hur vardagen ser ut på en byggarbetsplats och känner till vilken slags kunskap och vilka egenskaper som krävs för de olika fackområdena. 

Våra fackområden omfattar: 

 • Markarbetare
 • Snickare
 • Formsnickare
 • Murare
 • Målare
 • Svetsare
 • Rörläggare
 • Hjälparbetare
 • Ventilationsmontörer
 • Maskinförare
 • Elektriker
 • Kranförare
 • Plåtslagare
 • Chaufförer
 • Rivningspersonal