Livsmedel – slakt, styckning, paketering beredning

Genom oss får du tillgång till kvalificerad personal inom slakt, styckning, paketering, beredning samt övriga arbetsuppgifter inom slakteri och livsmedelsindustrin generellt. Vi utför slakt och styckning av fläsk, nöt, fågel och vilt. Självklart har personalen som kommer till dig skrivit under dina hygien- och arbetsrutiner innan de börjar arbeta.