Fritids och förskola

Vikarier för trygghet, omsorg och lek

Barnens trygghet, omsorg, lek och utbildning skapas genom att deras vardag är stabil och förutsägbar. Vid behov av vikarier är det bra att ha en samarbetspartner ni kan lita på, som ser förskolans behov och som kan ta fram de rätta medarbetarna.

Vi i Rett Bemanning vet att medarbetarnas kvalifikationer och egenskaper är avgörande faktorer för att barnen ska få en fin dag. Våra medarbetare tar barnen på allvar, de engagerar sig i deras behov och de ser till att barnens vardag blir bra. De ser helt enkelt till barnens bästa!

Rett Bemanning har jobbar med förskola och fritids en längre tid, och vi har erfarenhet av att leverera kvalificerad arbetskraft till detta fackområde. Våra kandidatbaser är utmärkta och det ger oss de bästa förutsättningarna för att kunna erbjuda dig snabba och flexibla lösningar med fokus på service och kvalitet.

Våra fackområden omfattar:

  • Pedagoger
  • Förskolelärare
  • Yrkeslärare
  • Miljömedarbetare
  • Förskoleassistenter
  • Lokalvårdare
  • Fritidsassistenter